IKONY-01

Centralne ogrzewanie

„Ciepło nadaje wyjątkowy klimat twojemu domowi.
Możesz go zapewnić rozważnymi decyzjami.
Chętnie pomożemy”…

Sławomir

Chrast

IMG_9224

icon-04

Ekologia

Stosowane przez nas rozwiązania są dobierane z uwzględnieniem ochrony środowiska. Dbałość o ten element świadczy o wysokiej świadomości i odpowiedzialności.

Ekonomia

Przy dzisiejszych technologiach można pogodzić wymagania ekologiczne z ekonomią. Wszyscy chcemy mieć w domu ciepło, ale mieszkamy w budynkach o różnych parametrach i dysponujemy odmiennym budżetem. Dlatego decyzja dotycząca systemu ogrzewania musi być podjęta w sposób rozsądny i być oparta na doświadczeniu.

nasze usługi

• Porady w zakresie wykonawstwa instalacji c.o

DORADZTWO

• Budowa nowych instalacji w budynkach.
• Modernizacje istniejących instalacji c.o.
• Wykonywanie przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych dla
każdego rodzaju urządzenia grzewczego.

INSTALACJE C.O.

• Przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji c.o.

SERWIS

nowe rozwiązania

Instalacje grzewcze to dynamicznie rozwijająca się dziedzina budownictwa. Wciąż wdrażane są nowe rozwiązania. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Nasz specjalista pomoże w przystępny sposób wyjaśnić i zaproponować najlepsze warianty dla Państwa potrzeb i preferencji. Wykonujemy kompletne kotłownie i rozprowadzamy w budynkach sieci cieplne wraz z grzejnikami. Modernizujemy stare kotłownie. Posiadamy autoryzację uznanych firm. Nasz serwisant dysponuje uprawnieniami do uruchamiania kotłów co jest warunkiem zachowania gwarancji producenta. Rekuperacja, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, to rozwiązania, które również możemy zastosować w Państwa nieruchomości. Przyjazny dom, to dom, w którym jest odpowiednie ciepło zapewnione ekonomicznymi sposobami. Mamy na to wiele sprawdzonych propozycji…

IKONY-011-118x118

Gaz

„Gaz jest ekonomicznym paliwem, które podnosi komfort
naszej codzienności na wyższy poziom”…

Waldemar

Giermek

icon-03

Budownictwo mieszkaniowe

Oferujemy kompletny zakres usług związanych z doprowadzeniem i rozprowadzeniem w budynkach mieszkalnych paliwa gazowego. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo i gwarancję na wykonane usługi.

Usługi dla przemysłu

Inwestycje tego typu często wymagają zastosowania indywidualnych, specyficznych rozwiązań. Posiadamy kwalifikacje do realizacji takich zadań. Realizowaliśmy gazociągi i przyłącza do Galerii Kazimierz, Galerii Bronowice itp.

wykonujemy

• Budowa i modernizacja sieci gazowych niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia.
• Przebudowa gazociągów i przyłączy gazowych na zlecenie prywatnych inwestorów.

SIECI GAZOWE

• Firma jest podwykonawcą Zakładu Gazowniczego
w Krakowie od 2001 roku. W ramach tej współpracy realizujemy przyłącza oraz sieci gazowe.

PRZYŁĄCZA GAZOWE

• Przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji gazowych
w budynkach na zlecenia prywatne oraz administracji.
• Budowa instalacji gazowych w każdym zakresie ciśnieniowym i średnicowym.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

gwarancja bezpieczeństwa

GRUPA INSTALBUD powstała na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z obsługą zagadnień gazowych. Firma „INSTALBUD” od roku 2000 jest stałym, sprawdzonym partnerem Zakładu Gazowniczego w Krakowie. Posiadajmy pełnomocnictwo Zakładu Gazowniczego do różnych czynności urzędowych i w terenie. Obsługujemy rozdzielnie gazu w Krakowie i Małopolsce, wykonując na zlecenie Gazowni roboty dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Budujemy gazociągi w pełnym zakresie średnic i ciśnień wraz ze stacjami gazowymi, oraz wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji. Realizujemy przyłącza gazu do wszelkich obiektów budowlanych. Wykonujemy wewnętrzne instalacje gazowe wystawiając stosowne protokoły prób szczelności respektowane przez placówki Nadzoru Budowlanego. Przez minione lata, tysiące krakowian ma gaz w domach i mieszkaniach dzięki naszej pracy. Branża gazowa to przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWO. Jesteśmy tego gwarantem…

IKONY-011-118x118

Woda

„Woda to życie” …
„Kanalizacja zapewnia jego wygodę”…

Dariusz

Bonder

WWW

Wodociąg

Sieci i przyłącza wodociągowe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami MPWiK. Na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcznej gwarancji. Prawidłowo wykonana sieć i przyłącz charakteryzują się wysoką trwałością i zapewniają dostawę czystej wody.

Kanalizacja

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji odznaczają się wysokim stopniem trudności. Prace na dużych głębokościach często wymagają dodatkowych zabezpieczeń, odprowadzania wody i zastosowania specjalistycznego sprzętu do montażu studni. Wykonujemy zadania nawet w trudnych warunkach terenowych.

wykonujemy

Budujemy sieci wodociągowe z żeliwa sferoidalnego i rur PE w pełnym zakresie średnic. Realizujemy własne projekty, oraz opracowane przez innych projektantów. Przyłącza wodociągowe wykonujemy sprawnie z zapewnieniem standardów Zakładów Wodociągowych. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Budujemy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami z rur kamionkowych i PCV. Instalujemy studnie monolityczne, oraz z kręgów betonowych, zależnie od wymagań projektowych. W razie potrzeb montujemy przepompownie i separatory przepływu. Posiadamy sprzęt do prac na dużej głębokości. Nasze roboty są objęte 36 miesięczną gwarancją.

SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

Wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, możemy na życzenie klienta połączyć z istniejącą instalacją wewnątrz budynku lub wykonać ją od podstaw. Rozwiązania projektowe potrafimy dostosować do indywidualnych oczekiwań Klienta

INSTALACJE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

od projektu po wykonanie

Za ten dział w ramach GRUPY INSTALBUD odpowiada firma „WOMA”. Posiadamy doświadczenie we współpracy z MPWIK w Krakowie oraz Zakładami Gospodarki Komunalnej w gminach ościennych takich jak Wieliczka, Świątniki Górne itp. Dobrze znamy obowiązujące procedury i zapewniamy bezproblemowe „przeprowadzenie” Klienta przez ich poszczególne etapy od zaprojektowania do uzyskania protokołów odbioru. W niektórych przypadkach realizujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne bezgotówkowo, przejmując za Inwestora rozliczenie z MPWiK w Krakowie za ich wybudowanie. Przyłącza i instalacje wewnątrz budynków wykonujemy profesjonalnie i zawsze zostawiamy po sobie porządek …

IKONY-011-118x118

Elektryka

„Elektryka to dziedzina, w której nie ma miejsca na eksperymenty.
Zapewnij bezpieczeństwo rodzinie powierzając nam wykonanie
instalacji w swoim domu”…

Sławomir

Chrast

IMG_9224

icon-06

Nowoczesne rozwiązania

W obecnych czasach domy są wyposażone w różne urządzenia poprawiające komfort życia. Nie wystarczy już określić gdzie będzie przełącznik, a gdzie gniazdko. Trzeba uwzględnić wiele detali związanych z zapotrzebowaniem na energię i zastosować bezpieczne rozwiązania. Dlatego tak ważna jest współpraca między inwestorem a wykonawcą. Ze swej strony zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie. Nasz specjalista poświęci odpowiednią ilość czasu i optymalnie doradzi.

Kwalifikacje

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań z tego zakresu posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania robót. Dbamy o to, by nadążać za rozwijającym się rynkiem. Dlatego systematycznie korzystamy z dodatkowych szkoleń.

proponujemy ci…

Tekst.

INSTALACJE W TWOIM DOMU

Tekst.

PRZYDATNE UDOGODNIENIA

Tekst.

OSPRZĘT I MATERIAŁY UZNANYCH PRODUCENTÓW

jesteśmy do twoich usług

Usługi w tym zakresie prowadzimy wewnątrz budynków zajmując się realizacją zatwierdzonych projektów w ramach pozwoleń na budowę. Projekty takie często zawierają podstawowe rozwiązania. Nasz specjalista zajmujący się tą branżą pomoże je dostosować do potrzeb Klienta i rozbudować o praktyczne warianty przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Pojęcie „domu inteligentnego” jest nam dobrze znane. W ramach usługi zapewnimy dostęp do materiałów różnych, uznanych producentów w przystępnych cenach. Sporządzamy schematy wykonanych instalacji, które przyszłościowo umożliwiają modyfikację i serwisowanie. Roboty elektryczne warto zlecać dobrym fachowcom…

IKONY-011-118x118

Projektowanie

„Na dobry projekt trzeba mieć dobry pomysł. Nasi projektanci
potrafią go wykreować…”

Michał

Nieć

icon-01

Wymagania branżowe

W procesie projektowym, istotnym czynnikiem jest znajomość wymagań stawianych przez działy techniczne instytucji branżowych. Odpowiednia wiedza w tym zakresie pozwala naszym projektantom uwzględniać te wymagania i skrócić czas uzgadniania dokumentacji do niezbędnego minimum.

Praktyka

Codzienna współpraca w ramach firmy z działem wykonawczym daje dodatkową wiedzę praktyczną, która sprawia, że opracowane przez nas projekty zawierają najkorzystniejsze rozwiązania.

krok po kroku…

Początkiem wszelkich prac projektowych jest opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych. Nasi geodeci dokonają pomiarów w terenie i sprawnie przygotują operat pomiarowy do zaklauzulowania w Wydziale Geodezji UMK.

1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W tym samym czasie pracownia projektowa zajmie się uzyskaniem informacji technicznej z instytucji branżowych, określającej jak Państwa nieruchomość ma zostać zaopatrzona w gaz lub wodę, oraz na jakich zasadach będzie możliwe odprowadzenie ścieków.

2

WARUNKI TECHNICZNE SIECI LUB PRZYŁĄCZA

Na tym etapie projektanci opracują koncepcję, która będzie dla Państwa najbardziej uzasadniona ekonomicznie i następnie uzgodnią ją w działach technicznych odpowiednich instytucji branżowych i Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie lub z innymi właścicielami dróg. Gotowe rozwiązania zostaną złożone do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3

OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH , UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEŚLI JEST WYMAGANE

Prowadzenie procedury od samego początku pozwala nam z wyprzedzeniem zaplanować realizację robót w terenie. Nasze zespoły mają doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, aby wykonać usługę sprawnie, solidnie i pozostawić teren w należytym porządku.

4

WYKONANIE USŁUGI

Po zakończeniu robót w terenie i dokonaniu pomiarów inwentaryzacyjnych, dział geodezyjny zadba, aby nowe sieci lub przyłącza zostały wrysowane na mapę. Przygotowany, kompletny operat zostanie złożony w Wydziale Geodezji UMK.

5

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Końcowy etap to przekazanie Państwu protokołów odbioru wykonanych robót. Są one niezbędne do eksploatowania wykonanych sieci lub przyłączy i zgłoszenia budynków do użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

6

UZYSKANIE PROTOKOŁÓW ODBIORU

pracownia projektowa

GRUPA INSTALBUD posiada własną pracownię projektową i kilku projektantów współpracujących przy skomplikowanych inwestycjach. Projektujemy przede wszystkim obiekty liniowe – sieci i przyłącza gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Uzgadniamy w instytucjach branżowych koncepcje i załatwiamy wszelkie formalności i uzgodnienia w ośrodku geodezyjnym, zarządach dróg i innych instytucjach. Nadrzędnym celem przy projektowaniu jest dla nas interes Klienta. Staramy się tak poprowadzić trasę, aby było to uzasadnione ekonomicznie i nie generowało problemów. Nasze doświadczenie jest do Państwa dyspozycji…

IKONY-011-118x118

Geodezja

„Geodeta to zawód zaufania publicznego. Nasi geodeci
zawsze o tym pamiętają”…

Łukasz

Kołpak

icon-05

Obsługa inwestycji

Zespół geodetów stanowi integralną część naszej firmy. Takie rozwiązanie umożliwia nam swobodną koordynację zadań. Dlatego przebieg realizowanych sieci i przyłączy jest precyzyjnie wytyczany w terenie i bieżąco inwentaryzowany powykonawczo. Daje to gwarancję dokładności i zapobiega ewentualnym trudnościom.

Sprzęt

Do pomiarów wykorzystujemy atestowany sprzęt zapewniający wymaganą dokładność:
– odbiorniki GPS/GNSS HI-TARGET H32 GNSS
tachimetr LEICA FLEX Line TS06 plus 3”
tachimetr SOKKIA SET 650 RX
niwelator optyczny NIKON AC-2S
laser liniowy TOPCON TP-L4A

nowoczesny sprzęt i fachowa wiedza

Powołany wyłącznie na potrzeby GRUPY INSTALBUD zespół geodetów to firma „GEO – EKSPERT”. Nazwa oddaje istotę naszych założeń. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem GPS i fachową wiedzą popartą znajomością procedur urzędowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu map do celów projektowych i sporządzaniu geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych z uwzględnieniem specyficznych wymagań poszczególnych branż. Realizujemy zlecenia na czynności geodezyjne o charakterze prawno – własnościowym. W naszej praktyce często zdarza się, że ważnym elementem usługi dla Klienta jest jej termin. W wyjątkowych przypadkach robimy wszystko co możliwe…

IKONY-01